Muutos Haminan kaupungin ja Hamina-Kotka sataman väliseen maan vuokra-alueeseen tasoittaa tietä akkumateriaalitehtaan sijoittumiselle Haminaan

Lähde: Uutiset

Haminan kaupunki ja HaminaKotka Satama Oy ovat Haminan ja Kotkan satamien yhdistymisen jälkeen tehneet maanvuokrasopimuksen, jolla kaupunki on vuokrannut HaminaKotka Satama Oy:lle satamatoimintoihin tarkoitettuja maa-alueita yhteensä noin 206 ha. Maanvuokrasopimusta on täydennetty 19.10.2011, jonka mukaan HaminaKotka Satama Oy:n Haminan kaupungilta vuokraaman maa-alueen pinta-alan muuttuessa sovitaan myös vuokran alentamisesta ja korottamisesta erikseen. Vuokrasopimuksen muutos on tänään esillä kaupunginhallituksessa.

Haminan satamassa on porttitalon viereisellä kentällä tehty jo aiemmin kaavamuutos. Muutoksessa aiempi satamatoimintojen alue LS on muutettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen T/kem-1. Muutettavan alueen T1 pinta-ala on 135.499 m2. Kaavamuutoksella muutetusta T1 alueesta sisältyy 116.136 m2 Haminan kaupungin ja HaminaKotka Satama Oy:n väliseen vuokra-alueeseen.

Haminan kaupungin ja HaminaKotka Sataman kesken on neuvoteltu sopimus, jonka mukaan HaminaKotka Satama Oy luopuu porttitalon viereisen kentän (116.136 m2) taloudellisesta hyödyntämisestä ja alue poistetaan kaupungin ja yhtiön välisestä vuokrasopimuksesta. Kaupunki maksaa satamayhtiölle sen jo aiemmin vuokra-alueeseen panostamat kustannukset ja kyseinen alue poistetaan kaupungin ja yhtiön välisestä vuokra-alueesta.

Sopimus maa-alueen vuorasopimuksen muuttamisesta on tänään kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Sopimuksen jälkeen kaavamuutoksella muutettu T1 alue on mahdollista luovuttaa eteenpäin akkumateriaalitehtaan käyttöä varten. 

Haminan kaupunki ja Suomen Malmijalostuksen kokonaan omistama tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals ovat neuvotelleet esisopimuksen tontista, jolle voidaan myöhemmin perustaa prekursorimateriaalia tuottava pCAM-tehdas. Prekursorimateriaalia käytetään litiumioniakkujen valmistuksessa. 

  • On hienoa, että akkumateriaalitehtaan sijoittuminen etenee Haminassa. Esisopimuksen valmistelu jo kertoo siitä, että Hamina ja koko seutu kiinnostaa sijoittajia. Nämä päätökset osoittavat myös, että olemme arvostettu, ketterä ja joustava yhteistyökumppani, toteaa kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Lisätiedot:
Hannu Muhonen, kaupunginjohtaja
p. 040 828 1283, hannu.muhonen@hamina.fi

Lue myös: Hamina ja Finnish Battery Chemicals valmiina esisopimuksen allekirjoitukseen