Hamina mukaan Yhteispelillä! -toimintaan

Lähde: Uutiset

Vuoden 2021 alusta Yhteispelillä!-hankkeen toiminta laajenee Haminaan. Toiminnalle on tarvetta, sillä Kymenlaaksossa pelataan paljon rahapelejä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän Suomalaisten rahapelaaminen (2019) kyselyn mukaan 15-74-vuotiaista kymenlaaksolaisista 85,5 % oli pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana. Heistä 16,8 % esiintyi riskipelaamisen merkkejä. Saman verran ilmoitti, että vähintään yhdellä läheisellä on ollut ongelmallista pelaamista.

Kymenlaaksosta on saatu alueellisia tietoja myös Yhteispelillä!-hankkeen teettämästä rahapelihaittojen aluekartoituksesta, jonka toteutti Taloustutkimus keväällä 2020. Kyselyyn vastanneista (n=618) 10 % koki, että pelaa nyt tai on joskus pelannut ongelmallisesti. Riskipelaamisen merkkejä esiintyi 10,4 %. Yhdeksän prosenttia koki, että hänellä on ongelmallisesti pelaava läheinen.

Eniten pelaajat ja läheiset olivat käyttäneet mielenterveyspalveluja (15 %). Eri palveluja käyttäneistä joka kolmannella oli otettu rahapelaaminen puheeksi, kun tulosyy oli muu kuin rahapelaaminen.

Jopa 71 % ongelmapelaajista ja 72 % ongelmapelaajien läheisistä ei ollut hakenut ongelmaan apua. Läheisistä viidesosa jopa ilmoitti, ettei tiedä mistä saisi apua.

Samassa kartoituksessa pyydettiin myös arvioimaan kohtaamisesta ammattilaisen kanssa, kun hakeutuminen apu- ja tukipalveluihin oli ollut ajankohtaista. Kohtaaminen arvioitiin asteikolla 1 (heikoin arvosana) – 5 (korkein arvosana) ja koettiin olevan ammattitaitoinen ka 3,69, muutoshalua motivoiva ka 3,55 ja kunnioittava ka 3,41.

Sote-alan ammattilaisista 37 % oli saanut koulutusta rahapelihaittoihin liittyen – ammattilaiset arvioivat omat tietotaitonsa rahapelaamisesta tasolle 3,13. Eniten kaivattiin lisää tietoa tarjolla olevista apupalveluista, pelaajan ja läheisen hoitamisesta sekä yleistä tietoa rahapelaamisesta.

63 % kyselyyn vastanneista ammattilaisista kertoi kohdanneensa pelaajia ja 23 % läheisiä joko erittäin paljon, paljon tai jonkin verran.

Yhteispelillä!-hanke tarjoaa kattavasti tukea ja käynnistää uusia palveluja kolmivuotisen kautensa aikana:

  • Sote-ammattilaisten osaaminen ja rohkeus puheeksiottoon vahvistuu. Asiakastyössä käytetään enemmän riski- ja ongelmapelaajien seulontaa ja lyhytneuvontaa. THL:n kanssa yhteistyössä koordinoitavien jatkokoulutusten myötä hoitopuolen osaaminen vahvistuu.
  • Kokemusasiantuntijat tuovat näkyville rahapelaamisen vaikutusten inhimillisen näkökulman, joka edesauttaa kunnioittavaa kohtaamista. Myös pelaajille ja läheisille tarjottavat palvelut sekä vastaavat paremmin pelaajien ja läheisten tarpeita, kun kokemusääni huomioidaan kehittämistyössä.
  • Pelaajien ja läheisten palvelupolkuja kehitetään yhteistyössä alueellisten kunta- ja sote-toimijoiden kanssa.
  • Tiedottamisen myötä pelaajien, läheisten ja ammattilaisten tietoisuus paikallisesti tarjottavista apu- ja tukipalveluista palveluista lisääntyy.
  • Infotilaisuuksien myötä paikallisasukkaiden tieto rahapelaamisesta ja sen riskeistä lisääntyy. Toimintaa kohdistetaan ennaltaehkäisevästi mm. ammattikouluihin.
  • Läheisten roolia ja näkökulmaa tehdään näkyvämmäksi.
  • Paikallistoimijoita herätellään aiheeseen ja matalan kynnyksen toimintaa käynnistetään pilottialueilla.

Heräsikö kiinnostus, haluatko tietää lisää? Lisätietoja Kymenlaakson ja Haminan paikallistoiminnasta antaa projektikoordinaattori Camilla Metsäranta ja hankkeesta yleisesti kehittämiskoordinaattori Henna Vuorento, yhteystiedot löytyvät alta.

Camilla Metsäranta
projektikoordinaattori Kymenlaakso
camilla.metsaranta@a-klinikka.fi
050 449 8161

Henna Vuorento
vastaava kehittämiskoordinaattori
henna.vuorento@a-klinikka.fi
050 5954 137

Yhteispelillä!-hankkeessa Espoossa ja Kymenlaaksossa jalkautetaan, vakiinnutetaan ja kehitetään järjestöjen ja THL:n rahapelihaittojen ehkäisyn ja matalan kynnyksen tuen hyviä käytäntöjä. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö, hankekumppaneita ovat Ehyt ry, Sosped-säätiön Pelirajat’on, Sininauhaliiton Tiltti ja Sovatek-säätiön Pelituki. Yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä pilottialueet Espoo, Kouvola, Kotka, Hamina ja Kymsote.

Suositut kortit

Talvilomalla ulkoillaan!Yleistä
Tänä vuonna ulkoilemme lähiluonnossa, liukastelemme enemmän tai vähemmän. ⛄
Lomaviikon lopulle on luvassa taas talvikeliä ja luistelujäätkin taas jäätyvät luistelukuntoon. 😊 Käytössä on myös pulkkamäet, Uuperi, ladut, luonnossa vaeltelu, linnunlaulun kuuntelu 😃
Tulipaikat löytyy vaikkapa retkikartta.fi -sivustolta, kun lataat näkyviin retkeilykartat ja reitit. Tai puhelimen Karttaselain -sovelluksesta :)
Tiedote: Koronarajoitukset ja suositukset kansalaisopiston toiminnassaYleistä
Haminan kansalaisopiston opetustoiminta käynnistyi kevätlukukaudella poikkeuksellisesti vasta viikolla 3 (18.1.2021 eteenpäin). Koronarajoitukset ja suositukset jatkuvat kansalaisopiston toiminnassa ja jatkavat etäopetusta 28.2.2021 saakka,  tarkoittaen etäopetuksen jatkuvan helmikuun loppuun asti.

- Kurssit, joiden kohdalla opinto-oppaassa lukee niiden voivan alkaa tai jatkua etäkurssina, käynnistyivät etäopetuksena 18.1.2021. Myös ne alle 15-vuotiaiden kurssit, joilla osallistumismäärä ylittää 10 (mukaan lukien opettajat) ja, jotka ovat ilmoitettu voivan alkaa etäkursseina, käynnistyvät etäopetuksena.

- Yksilöopetustunnit (musiikki) voivat aloittaa lähiopetuksena erikseen sovitusti. Varmista opettajalta tunti ja opetustila!

- Kaikki muut kurssit alkavat tämän hetkisen tiedon mukaan lähiopetuksena maaliskuussa talviloman jälkeen viikolla 10. Myös etäkurssina alkaneet siirtyvät tällöin lähiopetukseen.
”Raja”-taidekilpailu ja näyttely 2021Yleistä
Huomio kaikki lukiolaiset, kansalaisopiston taideharrastajat ja visuaalisten alojen opiskelijat ✍️🎨📸 Repin-instituutti järjestää 15-vuotisjuhlan kunniaksi ”Raja”-taidekilpailun ja näyttelyn. Kilpailuteoksen tulee olla kaksiulotteinen, muutoin tekniikka on vapaa (maalaus, digitaalinen maalaus, piirustus, sarjakuva, grafiikka, valokuva jne). Kilpailuaika on 15.1.2021-30.4.2021.
Mitä tuotteita haluaisit museokauppaan?Yleistä
Museokauppojen suosio on kovassa nousussa lahjojen ja tuliaisten ostopaikkoina.  Millaisia tuotteita haluaisit löytää valikoimistamme? Kehittämisideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan!
LiikuntaneuvontaYleistä
Lähde kohentamaan elämänlaatuasi liikunnan avulla.
Lähde mukaan liikuntaneuvontaan tai pienryhmävalmennukseen.

Liikuntaneuvoja Pyry Liikkanen 
pyry.liikkanen@hamina.fi
040 199 1779
Liikunnallisia tapahtumiaYleistä
Millaisia liikunnallisia tapahtumia toivoisit Haminassa järjestettävän?
Tervetuloa HaminAppi-sovellukseen!Yleistä
Tervetuloa HaminAppiin! HaminAppi on haminalaisten ja Haminasta kiinnostuneiden mobiili osallistumiskanava, jonka kautta voit ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Haminapin avulla pysyt kärryillä ajankohtaisimmista asioista, saat uusimmat uutiset, tapahtumatiedot ja paljon muuta. Voit sovelluksen kautta antaa myös suoraa palautetta kaupungille.